Systematiske tilbakemeldinger fra medarbeidere, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, brukere og pårørende