Sokratisk metode i Kognito Consulting

Mål: Få en elles forståelse av at vi ikke lemper stein men bygger katedral. Reflektere over praksis i forhold til en samlende idè. Vi reflektererr over gode erfaringer fra konkret arbeidspraksis for å forstå hva virksomhetsideen/ fagutøvelsens sentrale fenomener egentlig betyr. Vi definerer hva best practice praksisnært betyr “her”, og “nå”, for “oss” .

Fokusområder: Fokusområdene bestemmer dere, ta gjerne kontakt så kan vi tydeliggjøre en bestilling sammen. Generelle temaer kan f.eks. være:

 • Hva betyr vår visjon/virksomhetside/verdier i praksis?
 • Hva er kunnskapsbasert praksis hos oss?
 • Hva er god faglig kvalitet i virksomheten?
 • Hva er god tverrfaglighet i virksomheten?
 • Hva er god brukermedvirkning i virksomheten?
 • Hva er god kommunikasjon

Metode: Sokratisk Dialog:

En felles utforskning av kjernefenomener i gruppe ledet av filosof.

OperasjonaliseringFrekvens avtales ved bestilling, dialogene kan holdes hos dere eller i våre lokaler.

 • Ledet av Thomas Bernhard Thiis-­Evensen
 • Varighet 3 timer per gang
 • Maks 12 deltakere
 • Prosessen dokumenteres og viktige definisjoner bringes med inn i videre veiledning, kvalitetsarbeid

Opplevd effekt:

 • Kunne forklare hva du gjør og hvorfor, og få trygghet, oppleve mening og mestringstillit
 • Se egen konkret arbeidspraksis i lys av virksomhetside/verdier/visjon
 • Oppleve et faglig utforskende fellesskap som skaper kultur
 • Erfare en enhetlig måte å nærme seg situasjon, følelse, refleksjon og atferd på, sammen
 • Aktiv medarbeiderpåvirkning
 • Motivasjonskaping
 • Erfare en for mange ny måte å tenke helhetlig på, sammen, med basis i konkret erfaring som har overføringsverdi til bedriftskulturen.

Effekt vises ved:


 • Medarbeidere blir “ambassadører” for virksomhetsideen de har vært med å bestemme det konkrete inholdet i
 • Medarbeider kan redegjøre for spørsmålet “Hvorfor gjør jeg/du dette, på denne måten, nå”, og deri gjennom oppleve mestring og faglig trygghet
 • Bedre evner til samtenkning/samhandling/samhold
 • En åpen og utforskende kultur
 • Involvering i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Økt brukertilfredshet
 • Høyere medarbeiderfornøydhet, lavere sykefravær