Kognito Consulting

Kognito AS tilbyr psykologtjenester gjennom Oslo Psykologsenter, Filosofisk praksis gjennom Kognitoklinikken, og konsulenttjenester til næringslivet gjennom Kognito Consulting. 

Psykologi og filosofi er til for livet….og kan bidra til å gjøre arbeidslivet mer levelig.

Vi har lang erfaring med å levendegjøre våre fag. Vi forener nå psykologi og filosofi på evidensbasert grunnlag i gruppeprosesser der vi utforsker deres erfaring av hva det viktige hos dere er, hva arbeidsfellesskapet trenger for å utvikle seg videre, og hvor felles vei fremover går.

1: Benchmarking: Vi foretar en evidensbasert måling av gruppens modenhet og effektivitet, og foreslår tiltak. Tiltakene kan gjennomføres i egen regi, eller gjennom fortsatt samarbeide med Kognito Consulting.

2: Tiltak fra Kognito Consulting: Vi tilbyr en rikholdig verktøykasse der filosofiens grunnleggende og åpnende undring, og psykologiens veiledende omsorgsfulle kraft, forenes i gruppeprosesser som tydeliggjør en vei videre basert på hva som er viktig for dere.

 

Henrik Riekeles Vik

Psykologspesialist

Kompetanseområder

Individuelle samtaler, veiledning, gruppesamtaler, endringsarbeid, kurs

Bakgrunn

Utdannet psykolog med spesialitet i klinisk voksenpsykologi og videreutdanning i kognitiv terapi. Vik har mange års erfaring som privatpraktiserende psykolog, er godkjent veileder i kognitiv terapi, og sertifisert i GDQ-metodikk.

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Cand. Philos. Filosofisk praktiker NSFP

Kompetanseområder

Individuelle samtaler, sokratiske gruppesamtaler, endringsarbeid, prosessledelse anbudsarbeid, kurs

Bakgrunn

Utdannet idèhistoriker med videreutdannelse som filosofisk praktiker NSFP. Thiis-Evensen har mange års erfaring som filosofisk praktiker og dialogleder, som konsulent i endrings/anbudsarbeid, og er sertifisert i GDQ-metodikk.

Samarbeidspartnere

Kognito Consulting samarbeider blant annet med Oslo Psykologsenter, som har spesialisert seg på individualterapi, veiledning, gruppeterapi og onlineterapi, i tillegg til kurs og foredrag, og MAN MM AS  som har spesialisert seg på samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten og utbedrer modeller for samarbeid på tvers av helsenivåer, profesjoner og etater.

Kognito AS prosjekter