Under utarbeiding, kom snart tilbake!

Internkontroll

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes, minimum i samsvar med lovpålagte krav. Kan også være prosedyrer som skal sikre realisering av ønskede hendelser.

(Se internkontrollforskriften)

Kvalitetssikringssystemer