HVA ER GDQ?  

Kognito Consulting tilbyr GDQ-målinger, som er verdens første evidensbaserte metode for måling av en gruppes effektivitet og produktivitet. Gruppens egne tilbakemeldinger ligger til grunn for gode svar på hvilke behov gruppen  trenger å dekke for å utvikle seg og bli mer effektiv og produktiv. 


Målsetting: GDQ (Group Development Questionnaire) er et evidensbasert instrument som måler gruppers utvikling på vei mot effektivt samarbeid. GDQ måler gruppers effektivitet, og gir konkrete råd om tiltak for å bedre denne.  Formålet med GDQ er å støtte arbeidsgrupper og ledergrupper i å utvikles og nå felles mål, og gir detaljert veiledning og informasjon om hva grupper behøver for å kunne utvikles videre.   

Fokusområder: GDQ gir et bilde av gruppens effektivitet og produktivitet sammenlignet med et stort og voksende antall andre grupper. Kartleggingen viser hvor gruppen legger sitt fokus, og hvilke temaområder en gruppe behøver å arbeide med for å utvikles til å bli høypresterende. Den viser konkret hvilke områder gruppen bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid, og handler om gruppen som helhet, ikke dens individer. Fokus ligger på gruppens felles ansvar for sin utvikling. GDQ gir et solid grunnlag for videre målrettet arbeid, enten på egen hånd eller med hjelp av konsulent.  

Metoder: Modellen, som bygger på IMGD, (Integrated Model of Group Development) og måleinstrumentet som er utviklet av Dr. Susan A. Wheelan har sterk vitenskapelig støtte og er et effektivt redskap i arbeid med blant annet ledergruppeutvikling.

Operasjonalisering: GDQ utgjør selv et effektivt og tidsbesparende tiltak.

  1. Presentasjon av GDQ og måling på gruppen tar 30 minutter.
  2. Vi regner ut testresultater og ferdigstiller rapport i løpet av 2 virkedager. 
  3. Vi bruker 1 time på å presentere og  gå igjennom resultater/rapport med gruppen.

Opplevd effekt: Erfare nytten av å vikle seg ut av individfokusering og få felles fokus. Opplevelse deltakelse og utvikling- forbedre sin kommunikasjon og sine relasjoner – samt effektivisere sin prestasjon, sammen.

Effekt vist ved: Effekt av GDQ og påfølgende innsatser viser seg i nye evidensbaserte målinger av en mer effektiv gruppe og fremoverlent kultur der ledere og medarbeidere virkelig vil utvikle virksomheten sammen, og har fått verktøyene til det. Kan gjennomføres ved behov, f.eks hver 6 måned. 

Bidrar til forskning: Forskning viser at grupper i Norge og Sverige har samme utvikling som grupper i USA, Mexico og Japan, hvor GDQ også benyttes mye. For å få kunnskap om norske grupper samles uidentifiserbare og sammenstilte GDQ-resultater i en norsk database. Gruppene som måles bidrar dermed til den norske delen av forskningen, som gjør en evidensbasert metode stadig mer treffsikker.

 

Bestill nå