Benedictinsk «dropin»

Benedict av Nursia grunnla flere klostre på 500 tallet, og skrev en klosterregel som dannet grunnlaget for klostervesenets kunturbyggende funksjon i Europa gjennom middelalderen.

Benedict la særlig vekt på arbeidets samlende kraft. Når Benediktinerne ble en sentral kulturbærende aktør igjennom folkevandringstid og middelalder og fortsatt er en virker aktivt i dag må han ha gjort noe riktig. «Reglene» dyrker gode rammer for felles forståelse og samarbeid. De tydeliggjør en overordnet enhet, en praktisk sammenheng mellom delene helheten består i, og nødvendigheten av at helhet og del bygger på personlig erfaring og gjenkjennelse.

Benediktinsk «dropin» er en metodikk inspirert av Benedikts klosterregel som egner seg for en rask felles løsningsorientert utforskning av utfordringer en står i. Metoden styrker felles fokus, aktiv lytting, erfaringsdeling og ettertanke.

  • Varighet avhenger av gruppens størrelse
  • 30 stk tar erfaringsmessig rundt 1,5 timer
  • På bestilling og etter behov

«Det viktigste er å ta seg tid til å sette seg ned og tenke. Hva er det du gjør, og hvorfor? Det viktigste er AT vi gjør det, for det er så lett at visjonen glipper i hverdagen.»

Deltaker Benedictinsk evalueringsrunde

Arkitekt, Alliance Arkitekter