Forebyggende og helsefremmende filosofiske samtaler

Filosofiske samtaler kan være et godt verktøy for helsefremming og forebygging når en arbeidstaker har gått igjennom større livsendringer. Det kan dreie seg om å miste noen nære, samlivsbrudd, nærme seg pensjonsalder, skifte stilling, aldring, oppsigelse, etc.

Når livet stiller oss overfor utfordringer av eksistensiell art kan det være nyttig å sette en fot i bakken. Samtaler med filosof kan bistå på veien mot å bli enig med seg selv om hva det hele går om, hvem en vil være, og hva som er viktig for en på ny.