Styrk den etiske praksisen i din bedrift

Etisk utforskning og dilemmatrening i gruppe

Ledet av filosof

Les mer

 

“Unikum hadde gleden av å samarbeide med Kognitoklinikken under utarbeidelse av tilbud for to anbud.  Kognitoklinikken v/ Thomas Bernhard bisto Unikum AS med å blant annet tolke konkurransegrunnlaget, utarbeide arbeidsform og var sterkt delaktig i utforme tjenestene som skulle beskrives (…)strategisk rådgivning, kvalitetssikring og med hjelp til å definere våre konkurransefordeler (…) operativt med å skrive tilbudene sammen med Unikum AS.  

Gjennom samarbeidet med Thomas Bernhard ble vi bedre i stand til definere og konkretisere vår «tause kunnskap». Bistanden fra Thomas Bernhard bidro til å gjøre oss mer bevisst på hva vi faktisk leverer og synligjør i tilbudene. Thomas Bernhard utfordret oss på en positiv måte og vær sterkt bidragende til prosjektoppnåelse.

Vår opplevelse av Thomas Bernhard er at han er en utrolig profesjonell og pådrivende samarbeidspartnere som bistår mer enn det man kan forvente. Med godt humør og tilgjengelighet bidro han positivt til det psykososiale arbeidsmiljøet under prosjekttiden.”

Henrik Johansson

Prosjektleder, Unikum

«…With an open mind I accepted a session with Thomas, expecting possibly a solution to my questions. The result however, far exceeded my expectations and his method became both a source of inspiration as well as a valuable tool going forward.» Johan H. W. Basberg

Game designer, Gatada

“… Metoden kan antakelig brukes i mange settinger, herunder problemløsning, selvutvikling, team- building. Det vil være et spennende og seriøst alternativ til de foreliggende alternativer som er på markedet. Du fremstår med den nødvendige faglige og personlige autoritet og innsikt, slik at man får tillit til deg som leder av den Sokratiske dialogen.”   Gudrun Bugge Andvord

Advokat, Partner

-Hadde ikke tenkt på temaet på denne måten før, det åpnet for ny tenkning.

-En fin måte å komme frem til en konklusjon med mange mennesker

-Forfriskende å høre andres tanker

-Begynte å tenke litt mer over hverdagslige ting

Klasse Sandaker Videregående skole